Samotna Matka-Dodatki i Świadczenia

0
1802
Samotna Matka-Dodatki i Świadczenia

W naszym społeczeństwie bardzo często dochodzi do tego że matki zostają same z dziećmi. Czy to z przyczyn losowych czy z własnego wyboru zdarza się tak że ojciec który był żywicielem rodziny odchodzi od żony, czy ginie w nieszczęśliwym wypadku. Co wtedy ? Jakie świadczenia przysługują samotnym matką oraz na jakie pieniądze od państwa mogą one liczyć? odpowiedzmy sobie na pytanie, co przysługuje samotnej matce .Wiadomo że wychowanie dziecka wiążę się z kosztami. Zacznijmy więc od świadczenia Rodzina 500 Plus. To świadczenie przysługuje na takich samych zasadach samotnym matkom jak i innym rodzicom. Na drugie i kolejne dzieci mogą one liczyć na 500 złotych na każde dziecko. Nie obowiązują żadne kryteria dochodowe. Kolejną pomocą może być becikowe. Jeśli dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza 1922 zł netto, należy ci się jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł (tzw. becikowe). Następnie możemy ubiegać się o zasiłek rodzinny dla najuboższych. Jednak trzeba spełnić kilka warunków, a mianowicie: dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł, Samotna matka może liczyć na zasiłek w wysokości 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Wysokość świadczeń alimentacyjnych nie może przekroczyć jednak 500 złotych.
Samotna matka może się ubiegać również o fundusz alimentacyjny w przypadku, gdy ojciec dziecka uchyla się od obowiązku wypłacania alimentów. Fundusz ten przysługuje dzieciom do 18 roku życia, ewentualnie do czasu ukończenia nauki. ale maksymalnie do 25 roku życia. Samotnej matce przysługuje również dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jeżeli ma przyznany zasiłek rodzinny. Przysługuje on w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci.
Kolejnym dodatkiem jest refundacja kosztów opieki. Jeżeli samotna matka wychowuje dziecko do lat 7 i jest bezrobotna, może w momencie podjęcia pracy liczyć na taką refundacje. Jeżeli jest to praca na 6 miesięcy , wtedy refundacja przysługuje na 3 miesiące, jeżeli na rok, wtedy na 6 miesięcy.
Jeszcze jednym dodatkiem który pomoże nam w utrzymaniu dziecka może być wspólne rozliczenie z dzieckiem. Do ulgi takiej ma prawo matka której dziecko jest niepełnoletnie, nie ukończyło 25 lat i uczy się, otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny bez względu na wiek. Również rodzice mogą odliczyć dodatkowo tzw. ulgę prorodzinną w wysokości 1112,04 zł rocznie.Z ulg podatkowych nie mogą skorzystać osoby, które rozliczają się na podstawie ryczałtu, karty podatkowej lub płacą podatek liniowy 19 proc.
Samotne wychowywanie dziecka wiąże się z wieloma wyrzeczeniami oraz dużym poświęceniem ze strony matki. Na szczęście jest wiele opcji które można wykorzystać by pomóc sobie i dziecku w tym trudnym okresie , kiedy trzeba dziecko odchować samotnie. Spora ilość kobiet w Polsce boryka się z tym problemem, jednak na szczęście nie są pozostawione same sobie, bez opieki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here